Lastna produkcija

Acerbic distribution je skozi leta pripravila in izdala večje število tiskanih izdaj, ki so temeljile na načelu naredi-sam. V teh primerih je bila naklada večinoma manjša, dodatni izvodi pa so bili narejeni na podlagi izkazanega zanimanja. Nekatere od teh izdaj so še vedno v obtoku, nekatere pa so zaradi omejenih količin in velikega povpraševanja pošle. Z letom 2018 je Acerbic začel s serijo pamfletnih izdaj, pri izdelavi katerih sodeluje s tovariško Tiskarno OF. Posledica sta bolj kvalitetna produkcija in večje naklade, ki dosegajo med 100 in 200 izvodov. Leta 2019 je izšla prva izdaja v angleškem jeziku. Izdaje so navedene po kronološkem vrstnem redu. Tu so objavljene zgolj provizorične in nič posebej oblikovane PDF verzije, ki vsebujejo goli tekst, ne pa izdelane pamfletne verzije, ki bi bile pripravljene za tisk.

Acerbic distribution je založba in distribucija ter ni avtorsko zaslužna za tekste, ki jih izdaja, tudi ne za tiste, katerih avtorji in avtorice ostajajo nenavedeni. Navedba o avtorstvu posameznega teksta je odločitev posameznih avtorjev oziroma avtoric. Pri izdajah, ki so realizirane v sodelovanju z drugimi entitetami, je to načeloma tudi jasno navedeno. Za morebitna vprašanja glede avtorstva, distribucije, ponatisov in trivialij v zvezi z objavljenimi teksti kot tudi za prispevke za errata corrige pišite na acerbic at riseup.net.


Kontraekonomija: eksperimenti anarhističnega gibanja [2019] [32 strani]

Tekst prihaja iz lokalnih anarhističnih logov in predstavlja nekatere eksperimentalne alternative neoliberalnim politikam izkoriščanja, ki vznikajo iz ta-istih logov. Prvenstveno je pozornost namenjena pobudam oziroma projektom, ki delujejo kot vozlišča kontraekonomije oziroma kot netržni ter nedržavni mehanizmi zadovoljevanja nekaterih osnovnih življenjskih potreb. Na eni strani proizvajajo konkretne učinke na ravni ekonomije vsakdanjega življenja vanje vključenih ljudi, na drugi prispevajo k pogojem razvoja in ohranjanja struktur kontramoči antiavtoritarnega gibanja. Informativno branje, ki daje vpogled tudi v nekatere teoretične premise samoorganiziranega političnega delovanja, ki jih lokalno anarhistično gibanje deli s številnimi tovariši in tovarišicami iz celega sveta.

“Nekje je namreč treba živeti, nekaj je treba jesti. Na voljo moramo imeti čas, prostor, orodja, surovine in druge vire za igro, vzgojo, učenje, razvoj potencialov in ne nazadnje za politične intervencije v družbo.”

Spletna verzija

PDF verzija


Zaton in propad spektakelsko-blagovne ekonomije [2018] [16 strani]

Originalni tekst je nastal nemudoma po nemirih, ki so sredi avgusta 1965 izbruhnili v okrožju Watts v Los Angelesu. Tekst je napisal Guy Debord, podpisala in izdala pa Situacionistična Internacionala , razvpita, radikalna in teoretsko-analitično močna, a tudi obskurna mednarodna združba teoretikov, umetnikov, huliganov in ljudi brez posebnosti z glavnim oporiščem v Parizu, ki je že dalj časa pripravljala teren za revolucionarni obračun z družbo spektakla. Zaton in propad spektakelsko-blagovne ekonomije predstavlja eno od ključnih teoretskih in političnih intervencij Situacionistične Internacionale.

“Toda kdo je vstajnikom iz Los Angelesa stopil v bran na način, ki si ga zaslužijo? Mi jim bomo.”

Spletna verzija

PDF verzija


Dve leti po balkanskem koridorju – ali Slovenija ustvarja nove izbrisane? (Poročila in ugotovitve iz terena) [2018] [20 strani]

V knjižico oblikovana tiskana verzija poročila, ki ga je pripravila neformalna delovna skupina, ki zadnje dve leti od blizu spremlja zgodbe večjega števila migrantov, ki so prišli v Slovenijo v obdobju balkanskega humanitarnega koridorja. Ta izdaja je iz potrebe po dokumentiranju samoorganiziranih bojev v zvezi z migracijami nastala v sodelovanju z Acerbic distribution.

Spletna verzija

PDF verzija


O bedi v študentskem okolju z ekonomskega z ekonomskega, političnega, psihološkega, seksualnega in predvsem intelektualnega vidika, s skromnim predlogom za njegovo izboljšanje [2018] [32 strani]

Klasično delo situacionistične analize, mobilizacije in propagande. Osvežen prevod in posebej za to izdajo spisana spremna beseda.

“Tako je prvi veliki ‘poraz’ delavske moči – Pariška komuna – v resnici njena prva velika zmaga, saj je takrat zgodnji proletariat prvič demonstriral zgodovinsko sposobnost svobodnega organiziranja na vseh področjih družbenega življenja. Medtem se je njegova prva velika ‘zmaga’ – boljševistična revolucija – na koncu izkazala za njegov najbolj katastrofalen poraz.”

Spletna verzija

PDF verzija


Varnost proti ljudem: vizija evropske blaginje (Balkanska ruta 2015-16) [2016]

Prva tiskana izdaja Acerbic distribution, ki je nastala v sodelovanju s Tiskarno OF in je dejansko spodbudila serijo knjižnih izdaj, ki je sledila kasneje. Eden od številnih tekstov in drugih zapisov o dogajanju na Balkanski migracijski poti [t.i. Balkanski ruti] od poletja 2015 naprej. Tekst je nastajal od maja do septembra 2016, ključni del gradiva zanj pa tvorijo izkušnje na slovenskem delu Balkanske rute jeseni in pozimi 2015-16 ter izsledki raziskovalnega potovanja majhne ekipe Protirasistične fronte brez meja po delu Balkanske rute aprila in maja 2016. Tekst je nastal v kolektivnem procesu, njegovi avtorji oziroma avtorice pa želijo, da bi bil sprejet kot eden od mnogih zapisov nenehne diskusije, ki poteka v lokalnih avtonomnih prostorih o politični solidarnosti, Trdnjavi Evropi, procesih opustošenja in ostalih vprašanjih, ki nas zadevajo povsem osebno.

“Njegovega nastanka ni vodila pretenzija, da bi podali dokončno analizo, temveč predvsem potreba po zapisu neke specifične izkušnje iz časa, ko je situacija, v kateri je vzniknila – nenadno široko odprtje in nato zapiranje Balkanske rute, že dolgo tega potisnjena v sfero spominov, pogosto pa tudi intimnih travm. V tekstu marsikaj manjka, posamezne teme niso deležne pozornosti, ki bi si jo zaslužile, kakšne teze so ostale nerazdelane ali vsaj premalo izostrene. Vseeno je mala delovna skupina, v okviru katere je tekst nastal, mnenja, da je tekst avtentičen presek analiz, ki so nastajale znotraj samoorganiziranega gibanja solidarnosti ne samo v Sloveniji, temveč širše na Balkanu in informirala njegove aktivnosti. Če je v njem kaj uporabnega, to ni zasluga zapisovalcev, temveč številnih ljudi, ki tvorijo mnogoterost gibanja politične solidarnosti in prispevajo k razvoju njegovih analiz, refleksij in praks. Tekst je vabilo k razmisleku in pogovoru ter hkrati poziv ostalim, da kritično pretresejo zapisano, opozorijo na slabosti in dopišejo tisto, kar se jim zdi potrebno.” (iz spremnega pripisa k tiskani izdaji)

V knjižici je objavljen tudi tekst ene od delovnih skupin z No Border Camp­a 2016 v Solunu.


Avtonomna Tovarna Rog odpira možnost prihodnosti [2016] [8 strani]

Tekst je nastal kmalu po nasilnem vdoru MOLovih varnostnikov v Tovarno Rog 6. junija 2016 in predstavlja eno od mnogih artikulacij, ki so v tednu po napadu preplavile mesto in splet. Prvič je bil izdan 15. junija 2016, pričujoča verzija pa je bila z minimalnimi spremembami zaključena do 20. junija istega leta. Tekst je torej nastal v času številnih možnosti, ki jih je začasno odprl vznik Avtonomne Tovarne Rog iz boja za neomejen Rog trajanja. Na spletu je bil objavljen na tovariški neodvisni medijski platformi Komunal.org, kjer je še vedno dostopen.

Spletna verzija

PDF verzija


Premislek po Gorici: zlovešč mir nekega popoldneva [2015] [12 strani]

Tekst je nastal nemudoma po antifašistični manifestaciji v Gorici 24. maja 2015, ki je bila za številne udeležence in udeleženke hkrati izraz moči in šibkosti radikalne politike v času napredujočega družbenega opustošenja. Prvotno je bil z rahlo drugačnim naslovom objavljen na tovariški neodvisni medijski platformi Komunal.org, kjer je še vedno dostopen, Acerbic distribution pa ga je v duhu proste rabe samovoljno dal na voljo zainteresiranim bralcem in bralkam tudi v tiskani obliki.

Spletna verzija

PDF verzija


CrimethInc.: Nov teren boja [2014]

<< opis je zaenkrat še v delu >>


Kriminalizacija življenja: dva zapisa o razmerju med kriminalizacijo protestov in družbenim opustošenjem [2014]

<< opis je zaenkrat še v delu >>


Zadruga Urbana: (De)institucionalizacija vrtičkarstva [2014]

Programsko-analitični tekst izpod prstov male urbane agrarne platforme Zadruga Urbana. Acerbic distribution je tovariško pripomogla k oblikovanju in tisku tiskane izdaje. Na spletu je tekst dostopen na strani Zadruge Urbane.