• Novice in dogodki

    #14 Acerbic dopisnica

    Acerbic je čez poletje skupnostne resurse organiziral za potrebe izdajanja nekaterih novih publikacij, katerih vsebino in fokuse so v marsičem oblikovali burni časi, ki so za nami. Namen je predstaviti posamezne publikacije in razloge zanje in v primeru interesa preti na kovanje novih konkretnih narčtov za naprej.