O Acerbic

Acerbic distribution od leta 2010 deluje kot samoorganizirana distribucija knjig, katere cilj je anarhistično in ostalo radikalno politično literaturo narediti dostopno za širši krog zainteresiranih. Osredotočena je na knjige, pamflete in revije. Izbor literature je delo ekipe Acerbic distribution, ki pa rada prisluhne tudi sugestijam zainteresiranih ostalih. Osrednje mesto imajo zgodovina, teorija, biografije, politične analize, poročila, vse povezano z antiavtoritarnimi boji delavk in delavcev. Ponudba ni stalna in je odvisna od marsičesa, denimo od poti tovarišev, ki soustvarjajo prostor samoorganiziranega anarhističnega založništva, včasih od naključnih srečanj, pogosto od energije, ki ostaja od drugih političnih angažmajev.

Acerbic v zadnjem časa dela na vzpostavitvi lastne knjižne produkcije. Prvi rezultati so že tu, ambicije pa so ta esperiment še razviti. Ne glede na to se da z malo sreče pri Acerbic še vedno dobiti tudi kakšen kos anarhistične in druge radikalne politične literature, ki nam je prišel pod roke. Vse delo, ki ga vlagamo v Acerbic distribution je prostovoljno. Morebitne donacije so namenjene lastni produkciji, ki pa še vedno temelji na principih naredi-sam in tovariški vzajemni pomoči.

Distribuiramo pretežno tisto, kar radi beremo (beremo seveda tudi marsikaj drugega). Poleg tega distribuiramo tudi literaturo, za katero menimo, da bi utegnila pozitivno vplivati na lokalne politične diskusije ter pripomogla k širjenju določenih praks samoorganizacije in politične artikulacije. Motivacija Acerbic ekipe je zelo jasna in osebna: dobiti dostop do zanimive literature, sodelovati v zanimivih in politično produktivnih diskusijah, spotoma spoznati zanimive ljudi doma in po svetu, z njimi navezati kontinuirane zavezniške odnose ter se preko vsega tega naučiti, kako bi utegnila izgledati samoorganizirana kolektivna aktivnost in kako oblikovati strukture, ki bi jo omogočale oziroma podpirale tudi na daljši rok. Vse zgolj zato, ker verjamemo, da je brezrazredna družba brez kapitalizma dober projekt, ki nas zadeva povsem osebno, ki ga je šele potrebno realizirati in katerega del želimo po svojih zmožnostih biti. Izhajamo iz zelo realnih potreb – branje, mišljenje, neodtujena komunikacija etc. -, ki jih skušamo zadovoljiti na nekoliko drugačen način. V času, ko globalna dostopnost vseh vrst storitev prežema vse vidike našega dojemanja življenja, se nekateri vendarle ne pustimo oropati radostim in zadregam, ki jih prinašajo neposredni stiki med ljudmi. Knjige, ki so v vseh teh letih obogatile zaloge Acerbic distribution (in potem našle pot do bralcev in bralk), smo tako sami ali ob pomoči naših prijateljev in prijateljic prinesli iz New Yorka in Londona, včasih z obvozom mimo Berlina ali Zagreba. Skozi vse te logistične izzive se je potrdila osnovna premisa, da so knjige zelo simpatično orodje za navezavo novih stikov med zanimivimi ljudmi. Kar se povsem tehničnega vidika logistike tiče, bi se seveda lahko zanesli na poštne storitve, a tega – razen zelo izjemoma – ne počnemo. Ne zato, ker bi ne imeli denarja, temveč zato, ker je to dolgočasno in nas oropa številnih novih srečanj. To pa so vendarle tiste niti, za katere želimo, da bi bila iz njih sestavljena naša življenja.

Ime Acerbic distribution izhaja iz kratkočasnega in v nekem obdobju uspelega poskusa razvijanja odnosa do banalij vsakdanjega življenja, ki bi šel onkraj cinizma in defetizma. Z njim je povezan tudi socialni eksperiment, katerega razsežnosti ostajajo za zdaj neznane.

Najboljša priložnost za neposreden kontakt z Acerbic distribution je na redni alternativni tržnici na Metelkovi. Načeloma vsak drugi torek v mesecu, pozimi v Menzi pri Koritu, spomladi in zgodaj jeseni na dvorišču na Trgu brez zgodovinskega spomina.