• Novice in dogodki

    #15 Acerbic dopisnica

    Eno od osnovnih protislovij vztrajanja na okopih radikalne imaginacije je v zadnjem času razvilo novo moč: razvoj dogodkov vsepovsod potrjuje naše teze, analize in naracije, nikjer pa ne najdemo moči, da bi vztrajali pri njihovem prevajanju v kolektivne in praktične napore, okoli katerih bi se avtonomna politična skupnost ne zgolj reproducirala, temveč bi uspela tudi izzvati realna razmerja sil v družbi.